editorial

Editorial proposal for 'Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme' magazine

On december 2010, the Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)1 organized an open competition for the new Editor and Editing Staff of its historical magazine...

Proposta editorial per a la direcció de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

El desembre de 2010, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca un concurs obert per a l'adjudicació de la direcció i la redacció de la revista col·legial ...

Propuesta editorial para la dirección de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

En diciembre de 2010, el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) convoca un concurso abierto para la adjudicación de la dirección y redacción de la revista colegial ...

Dirección de la revista A+

Dirección durante el año 2007-2008 de la revista Arquitectura+ editada por Grupo Vía

Durante el tiempo en el que dirigí la revista, se trabajó en dar una identidad propia a una revista que ya tenía 6 números...

Suscribirse a RSS - editorial