Portfolio

Resumen: A pesar de que el urbanismo es algo que concierne a todo el mundo, tradicionalmente ha sido algo gestionado únicamente por técnicos y políticos y, por tanto, en la toma de decisiones relativas a la morfología y usos de las ciudades no han sido tenidos en cuenta los intereses y deseos de la ciudadanía. Sin embargo, esto puede estar a punto de cambiar debido al incremento de popularidad del llamado urbanismo participativo, que parece haber encontrado en esta segunda mitad...

Proposta editorial per a la direcció de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

El desembre de 2010, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca un concurs obert per a l'adjudicació de la direcció i la redacció de la revista col·legial ...

Web de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Realització del web oficial de la XI edició de la Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme. Tot i que l'encàrrec era bastant genèric i succint, també va ser bastant flexible com per a permetre'm aportar totes les idees que cregué oportunes per a...

Matèria Sensible: 10 arquitectes joves catalans

Comissariat, idea i disseny, juntament amb Pere Buil i Joan Vitòria de l'esdeveniment itinerant format per una exposició, conferències dels 10 estudis seleccionats, debat entre seleccionats i assistents i visites d'obra.

Matèria sensible: arquitectes joves catalans” és una...

Web de Scalae

Coordinació del projecte per al nou web d' Scalae que realitzaren Crea't i Kings of Mambo. L'objectiu del nou web era el de concentrar i...

Subscriure a Blog